WZA

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w lokalu Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach („ZWZ”).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2. Projekty uchwał na ZWZ
3. Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa
4. Liczba akcji i głosów w spółce

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Kamil Kita – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

  1. ZWZ Hornigold Reit_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
  2. ZWZ Hornigold Reit_Projekty uchwał ZWZ.pdf
  3. ZWZ Hornigold Reit_Formularz i pełnomocnictwo.pdf
  4. ZWZ Hornigold Reit_Liczba akcji i głosów.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna

Zarząd Emitenta Hornigold Reit S.A z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatyw-nego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Projekty uchwał na ZWZ_HRL_23.06.2020.pdf
 2. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HRL_23.06.2020.pdf
 3. Liczba akcji i głosów_ZWZ HRL_23.06.2020.pdf
 4. Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_HRL.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku

Zarząd Emitenta Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniej-szym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00 w lokalu spółki Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa
 4. Informacja nt. liczby akcji i głosów na ZWZ
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku

Zarząd Mobile Partner S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej HPMS – Hubert Perycz Mariusz Soczyński, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie (00-001 Warszawa)

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Informacja

o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 2 czerwca 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A.:

 • ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 126.226.025 akcji
 • ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 126.226.025 głosów.

Załączniki:

 1. Mobile_Partner_S.A.__-_ZWZ__ogloszenie.pdf
  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 2. Projekty_uchwal_ZWZ_Mobile_Partner._29.06.2018.pdf
  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 3. Mobile_Partner_S.A._-_ZWZ_fomularz_pelnomocnictwa.pdf
  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 4. Mobile_Partner_S.A._-ZWZ__liczba_akcji_i_glosow.pdf
  Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku

Zarząd Emitenta Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 maja 2018 roku, na godzinę 12.00, w Kancelarii Notarialnej HPMS – Hubert Perycz Mariusz Soczyński, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie (00-001 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 21 maja 2018 roku
 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A.
 3. Wzór pełnomocnictwa do udziału w NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Mobile Partner S.A.
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i ogólnej liczbie głosów
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2016 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2016 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 czerwca 2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 czerwca 2015 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 9 czerwca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2015 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 marca 2015 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 26 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 grudnia 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 grudnia 2014 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2014 roku Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 listopada 2014 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 listopada 2014 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Formularz Pełnomocnictwa
 4. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja o liczbie akcji

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krystoforski – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2013 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2013 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Sugier – Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 roku

Zarząd Mobile Partner Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Sugier – Prezes Zarządu

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this