Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów Akcji

.

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji HORNIGOLD REIT S.A.

Zarząd spółki Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołaja Kopernika 6, 40-064 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363689, NIP: 5272629714, kapitał zakładowy 16.866.561,70 zł, wpłacony w całości _dalej: „Spółka”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._ wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów _odcinków zbiorowych_ akcji _niezdematerializowanych_ w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Katowicach, ul. Michała Kopernika 6, 40-064 Katowice.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.hornigold.pl/

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this