Raporty

.

Raporty

16-08-2022 kwartalny 10/2022 EBI Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
13-08-2021 kwartalny 20/2021 EBI Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
16-07-2021 kwartalny 15/2021 EBI Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2020 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
14-05-2021 kwartalny 8/2021 EBI Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 1 kwartał 2021 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
15-02-2021 kwartalny 7/2021 EBI Raport za IV kwartał 2020 roku (jednostkowy oraz skonsolidowany) HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
11-02-2021 bieżący 2/2021 EBI Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-05-2020 roczny 13/2020 EBI Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
15-05-2020 kwartalny 12/2020 EBI Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
2020-03-20 roczny 02/2020 EBI Jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2019
2019-09-10 kwartalny 03/2019 EBI III kwartał 2019
2019-09-10 kwartalny 02/2019 EBI II kwartał 2019
2019-09-10 kwartalny 01/2019 EBI I kwartał 2019
2019-06-05 roczny 01/2019 EBI Jednostkowy raport roczny za rok 2018
2018-06-01 roczny 22/2018 MBPA Raport roczny za rok 2017 Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
2018-05-15 kwartalny 18/2018 MBPA Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-02-15 kwartalny 2/2018 MBPA Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku
2017-11-14 kwartalny 12/2017 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-05-31 kwartalny 10/2017 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-05-31 roczny 7/2017 MBPA Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2016
2017-05-15 kwartalny 4/2017 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-02-15 kwartalny 2/2017 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2016 roku
2016-08-11 kwartalny 11/2016 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-05-31 roczny 7/2016 MBPA Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2015
2016-05-12 kwartalny 6/2016 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-02-11 kwartalny 4/2016 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2015 roku
2015-11-12 kwartalny 29/2015 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-08-14 kwartalny 28/2015 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-05-14 kwartalny 23/2015 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-02-10 kwartalny 4/2015 MBPA Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2014 roku
2014-11-14 kwartalny 17/2014 MBPA Raport okresowy III kwartał 2014
2014-08-14 kwartalny 13/2014 MBPA Raport okresowy II kwartał 2014
2014-05-20 kwartalny 5/2014 MBPA Korekta raportów okresowych za III oraz IV kwartał 2013 rok
2014-05-19 kwartalny 4/2014 MBPA Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-02-14 kwartalny 2/2014 MBPA Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2013-11-15 kwartalny 22/2013 MBPA Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał.
2013-08-14 kwartalny 20/2013 MBPA Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 r.
2013-06-21 roczny 13/2013 MBPA Raport roczny Mobile Partner S.A. za 2012 rok
2013-05-15 kwartalny 7/2013 MBPA Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
2013-03-28 kwartalny 5/2013 MBPA Korekta raportów okresowych za III oraz IV kwartał 2012 rok
2013-02-14 kwartalny 4/2013 MBPA Raport jednostkowy oraz skonsolidowany za IV kwartał 2012 roku.
2012-11-19 kwartalny 41/2012 MBPA Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2012 roku
2012-11-14 kwartalny 40/2012 MBPA Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku.
2012-11-14 kwartalny 39/2012 MBPA Jednostkowy raport za III kwartał 2012 r.
2012-08-14 kwartalny 30/2012 MBPA Raport okresowy jednostkowy oraz skonsolidowany za II kwartał 2012 roku
2012-05-17 kwartalny 21/2012 MBPA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku
2012-05-17 kwartalny 20/2012 MBPA Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku
2012-05-15 kwartalny 18/2012 MBPA Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku
2012-05-15 kwartalny 17/2012 MBPA Jednostkowy raport za I kwartał 2012
2012-05-10 roczny 16/2012 MBPA Uzupełnienie raportu rocznego za 2011 rok
2012-04-13 roczny 13/2012 MBPA Raport roczny za rok obrotowy 2011
2012-02-14 kwartalny 7/2012 MBPA Raport za IV kwartał 2011 r.
2011-11-14 kwartalny 37/2011 MBPA Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku
2011-07-04 roczny 17/2011 MBPA Uzupełnienie raportu rocznego

 

03-06-2022 Komunikat EBI 8/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
03-06-2022 Komunikat ESPI 1/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. HORNIGOLD REIT S.A.
12-01-2022 Komunikat EBI 1/2022
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
03-08-2021 Komunikat EBI 19/2021
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
03-08-2021 Komunikat EBI 18/2021
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Hornigold Reit S.A. powołanych na kolejną kadencję HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-07-2021 Komunikat EBI 17/2021
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Hornigold Reit S.A. HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-07-2021 Komunikat EBI 16/2021
Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A. w dniu 27 lipca 2021 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
01-07-2021 Komunikat EBI 14/2021
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
02-06-2021 Komunikat EBI 13/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
20-10-2020 Komunikat EBI 22/2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
20-10-2020 Komunikat ESPI 22/2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji HORNIGOLD REIT S.A.
30-09-2020 Komunikat EBI 20/2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
30-09-2020 Komunikat ESPI 18/2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji HORNIGOLD REIT S.A.
23-06-2020 Komunikat EBI 16/2020
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
22-06-2020 Komunikat EBI 15/2020
Uzupełnienie raportu EBI nr 10/2020 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-05-2020 Komunikat EBI 15/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-05-2020 Komunikat EBI 14/2020
Uzupełnienie raportu EBI nr 10/2020 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
27-05-2020 Komunikat ESPI 10/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku HORNIGOLD REIT S.A.
15-05-2020 Komunikat EBI 10/2020
Powołanie członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
12-05-2020 Komunikat ESPI 9/2020
Aktualizacja informacji dot. wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta HORNIGOLD REIT S.A.
12-05-2020 Komunikat EBI 9/2020
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
12-05-2020 Komunikat EBI 8/2020
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2020 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
14-04-2020 Komunikat EBI 7/2020
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
14-04-2020 Komunikat EBI 6/2020
Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
14-04-2020 Komunikat EBI 5/2020
Podpisanie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
08-04-2020 Komunikat EBI 4/2020
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego rapor-tu roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
02-04-2020 Komunikat ESPI 8/2020
Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Prezesa Zarządu HORNIGOLD REIT S.A.
01-04-2020 Komunikat ESPI 7/2020
Pozytywne rozpoznanie wniosku Emitenta o zawieszenie rat kredytu udzielonego spółce zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. HORNIGOLD REIT S.A.
01-04-2020 Komunikat EBI 3/2020
Zakończenie subskrypcji akcji serii G HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
20-03-2020 Komunikat ESPI 6/2020
Wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta HORNIGOLD REIT S.A.
03-03-2020 Komunikat ESPI 5/2020
Wstępne wybrane wyniki finansowe społki Hornigold Reit oraz Grupy kapitałowej spółki Hornigold Reit za 2019 rok HORNIGOLD REIT S.A.
31-01-2020 Komunikat EBI 01/2020
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
31-01-2020 Komunikat ESPI 03/2020
Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez Członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT S.A.
31-01-2020 Komunikat ESPI 02/2020
Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT S.A.
30-01-2020 Komunikat ESPI 01/2020
Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez Prezesa Zarządu HORNIGOLD REIT S.A.
09-10-2019 11:56:25 Komunikat ESPI 39/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A.
09-10-2019 11:56:25 Komunikat EBI 10/2019
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.
08-07-2019 11:56:25 Komunikat EBI 8/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna
17-01-2019 14:48:25 Komunikat 7/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku
17-01-2019 14:48:25 Komunikat EBI – 6/2019
Jednostkowy raport roczny za rok 2018
17-01-2019 14:48:25 Komunikat ESPI – 28/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17-01-2019 14:48:25 Komunikat ESPI – 27/2019
Zapłata całości ceny sprzedaży w kwocie 19.450.000,00 zł w wyniku uruchomienia kredytu udzielonego spółce zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. przez Bank Pocztowy S.A.
17-01-2019 14:48:25 Raport ESPI 27/2019
Zapłata całości ceny sprzedaży w kwocie 19.450.000,00 zł w wyniku uruchomienia kredytu udzielonego spółce zależnej od Emitenta– Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. przez Bank Pocztowy S.A. HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
17-01-2019 14:48:25 Bieżący | 08/2019
Korekta raportu ESPI nr 7/2019 HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
17-01-2019 12:55:50 Bieżący | 07/2019
Podjęcie uchwały w sprawie obligacji serii A HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
14-01-2019 18:01:16 Bieżący | 06/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 18:01:16 Bieżący | 05/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 17:53:51 Bieżący | 04/2019
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-01-2019 17:46:30 Bieżący | 3/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
11-01-2019 18:26:15 Bieżący | 2/2019
Zmiana stanu posiadania HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
10-01-2019 11:12:19 Bieżący | 01/2019
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
02-01-2019 15:18:20 Bieżący | 01/2019
Zawiązanie oraz rejestracja Spółki zależnej od Emitenta – Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-11-2018 20:52:27 Bieżący | 35/2018
Raport okresowy za III kwartał 2018 roku HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
24-10-2018 18:35:29 Bieżący | 34/2018
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii F HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
22-10-2018 14:29:07 Bieżący | 33/2018
Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
10-10-2018 21:26:48 Bieżący | 28/2018
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
10-10-2018 21:11:18 Bieżący | 28/2018
Podjęcie decyzji o przeniesieniu części aktywów Emitenta do spółki zależnej HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
09-10-2018 19:51:24 Bieżący | 31/2018
Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej HORNIGOLD REIT Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
04-10-2018 19:00:08 Bieżący | 26/2018
Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości HORNIGOLD REIT S.A. (PLMBLPR00018)
14-08-2018 16:05:21 Bieżący | 24/2018
Zmiana stanu posiadania MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
14-08-2018 16:00:11 Bieżący | 23/2018
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
11-06-2018 16:12:44 Bieżący | 21/2018
Zmiana stanu posiadania MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:47:32 Bieżący | 28/2018
Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 22:06:42 Bieżący | 25/2018
Sprostowanie raportu nr 24/2018 Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:47:32 Bieżący | 24/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)
08-06-2018 20:38:44 Bieżący | 19/2018
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
08-06-2018 15:51:22 Bieżący | 18/2018
Planowana strategia działalności Emitenta MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
04-07-2018 15:50:12 Bieżący | 22/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku MOBILE PARTNER S.A. (PLMBLPR00018)
2018-05-28 21:57:49 Bieżący | 21/2018
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017
2018-05-21 18:04:11 Bieżący | 20/2018
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2018-05-21 17:22:29 Bieżący | 19/2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A, które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku
2018-05-15 21:14:23 Kwartalny | 18/2018
Raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-04-30 17:29:54 Bieżący | 17/2018
Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
2018-04-30 17:28:44 Bieżący | 16/2018
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2018-04-27 18:32:08 Bieżący | 15/2018
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2018-04-27 17:54:15 Bieżący | 14/2018
Życiorys zawodowy Członka Zarządu Mobile Partner S.A.
2018-04-23 15:29:03 Bieżący | 13/2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 21 maja 2018 roku
2018-04-20 16:14:35 Bieżący | 12/2018
Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2018-03-30 22:28:35 Bieżący | 11/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:26:18 Bieżący | 10/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:24:30 Bieżący | 9/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:22:35 Bieżący | 8/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 22:20:49 Bieżący | 7/2018
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2018-03-30 06:36:28 Bieżący | 6/2018
Zmiany w składzie Zarządu Spółki Mobile Partner S.A.
2018-03-21 22:38:44 Bieżący | 5/2018
Kara upomnienia nałożona na Emitenta przez GPW w dniu 16 marca 2018 r.
2018-03-21 22:38:13 Bieżący | 4/2018
Kara upomnienia nałożona na Emitenta przez GPW w dniu 16 marca 2018 r.
2018-02-15 11:50:24 Bieżący | 3/2018
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2018-02-15 11:46:46 Kwartalny | 2/2018
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2017 roku
2018-01-29 16:13:15 Bieżący | 1/2018
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2017-11-14 14:53:21 Kwartalny | 12/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-10-31 16:17:56 Bieżący | 11/2017
Podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie zmiany strategii Spółki.
2017-08-14 09:46:41 Kwartalny | 10/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-06-30 23:11:06 Bieżący | 9/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-02 12:33:29 Bieżący | 8/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 30.06.2017 r.
2017-05-31 11:45:10 Roczny | 7/2017
Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2016
2017-05-19 14:23:50 Bieżący | 6/2017
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych- korekta
2017-05-19 14:20:29 Bieżący | 5/2017
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2017-05-15 19:31:14 Kwartalny | 4/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-02-15 20:08:01 Bieżący | 3/2017
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2017-02-15 20:02:30 Kwartalny | 2/2017
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2016 roku
2017-01-26 15:10:12 Bieżący | 1/2017
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2016-11-14 19:27:18 Bieżący | 13/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2016 roku
2016-08-18 12:34:03 Bieżący | 12/2016
Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 r. -dotycząca kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego
2016-08-11 15:54:37 Kwartalny | 11/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-06-28 14:09:19 Bieżący | 10/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r
2016-06-01 13:07:32 Bieżący | 9/2016
Korekta Raportu nr 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 27 czerwca 2016 r.
2016-06-01 09:12:03 Bieżący | 8/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 27 czerwca 2016 r.
2016-05-31 18:04:50 Roczny | 7/2016
Raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2015
2016-05-12 22:54:55 Kwartalny | 6/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-02-11 20:48:38 Bieżący | 5/2016
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-02-11 09:11:47 Kwartalny | 4/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-02-10 21:52:14 Bieżący | 3/2016
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-14 16:06:58 Bieżący | 2/2016
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-14 16:04:37 Bieżący | 1/2016
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2015-11-12 17:07:17 Kwartalny | 29/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-08-14 22:20:30 Kwartalny | 28/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-07-07 17:18:52 Bieżący | 27/2015
Powołanie Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2015-07-07 17:14:34 Bieżący | 26/2015
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 6 lipca 2015 r.
2015-06-22 22:01:32 Bieżący | 25/2015
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Campa sp. z o.o.
2015-06-09 21:33:19 Bieżący | 24/2015
Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2015-05-14 21:21:58 Kwartalny | 23/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-05-14 08:04:09 Bieżący | 22/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 9 czerwca 2015 r.
2015-05-13 21:19:08 Bieżący | 21/2015
Zbycie udziałów Advanced Telecommunications Technology Research sp. z o.o.
2015-05-11 17:14:24 Bieżący | 20/2015
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
2015-05-09 06:06:43 Bieżący | 19/2015
Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Mobile Partner S.A. za rok 2014
2015-05-09 05:58:22 Bieżący | 18/2015
Jednostkowy raport roczny Mobile Partner S.A. za rok 2014
2015-05-07 12:54:05 Bieżący | 17/2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2014
2015-05-04 21:22:11 Bieżący | 16/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:19:47 Bieżący | 15/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:16:58 Bieżący | 14/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-05-04 21:12:59 Bieżący | 13/2015
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
2015-04-30 18:37:49 Bieżący | 12/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-30 18:35:46 Bieżący | 11/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-04-24 19:11:32 Bieżący | 10/2015
Treść uchwał podjętych przez NWZ Mobile Partner S.A. w dniu 24.04.2015 roku oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad.
2015-03-27 17:10:42 Bieżący | 9/2015
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Walnego Zgromadzenia?
2015-03-26 20:05:01 Bieżący | 8/2015
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2015-03-26 19:57:31 Bieżący | 7/2015
Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2015-02-26 22:35:03 Bieżący | 6/2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Partner S.A. na dzień 26 marca 2015 r.
2015-02-17 16:00:41 Bieżący | 5/2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-02-10 09:50:30 Kwartalny | 4/2015
Raport okresowy Mobile Partner S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-02-09 23:55:49 Bieżący | 3/2015
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
2015-01-18 21:16:41 Bieżący | 2/2015
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-02 18:22:47 Bieżący | 1/2015
Informacja o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
2014-12-16 22:22:07 Bieżący | 19/2014
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 16.12.2014 r.
2014-11-18 15:22:49 Bieżący | 18/2014
Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-11-14 06:57:48 Kwartalny | 17/2014
Raport okresowy III kwartał 2014
2014-11-12 18:19:07 Bieżący | 16/2014
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Stein Capital Advisors sp. z o.o.
2014-10-21 18:55:47 Bieżący | 15/2014
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
2014-10-08 18:59:42 Bieżący | 14/2014
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MP za rok 2013
2014-08-14 21:39:22 Kwartalny | 13/2014
Raport okresowy II kwartał 2014
2014-07-30 18:58:56 Bieżący | 12/2014
Odstąpienie od podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2014-07-02 13:48:57 Bieżący | 11/2014
Powołanie Rady Nadzorczej Mobile Partner S.A.
2014-07-01 20:01:29 Bieżący | 10/2014
Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz ogłoszenie przerwy w obradach
2014-06-29 23:38:40 Bieżący | 9/2014
Raport roczny Mobile Patrner S.A. za rok 2013
2014-06-03 20:53:02 Bieżący | 8/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-06-02 17:00:36 Bieżący | 7/2014
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
2014-06-02 16:58:53 Bieżący | 6/2014
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2014-05-20 16:45:41 Kwartalny | 5/2014
Korekta raportów okresowych za III oraz IV kwartał 2013 rok
2014-05-19 11:26:54 Kwartalny | 4/2014
Raport okresowy za I kwartał 2014 r.
2014-05-14 15:06:23 Bieżący | 3/2014
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2014-02-14 20:39:22 Kwartalny | 2/2014
Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2014-01-31 16:25:30 Bieżący | 1/2014
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this